Ne zbatim te planit te aktiviteteve te vitit 2023, keshilli bashkiak prrenjas ne bashkepunim me Kryetarin e Bashkise, zhvilluan me date 4 nentor 2023, ne sallen e KB, takimin me Keshillin Rinor Prrenjas mbi ceshtjet e edukimit dhe punesimit te te rinjve dhe diskutuan mbi Programin Buxhetor Afatmesem 2024-2026, te Bashkise Prrenjas.
Fotot e aktivitetit i gjeni  ne: Linku ne facebook

AlbaniaUSA