Vijojmë intensivisht ndërhyrjet për rehabilitimin e rrugës së fshatit Skroskë !
Puna ka nisur me shtrimin e shtresës së çakullit(tampan) dhe më
pas me rrulimin,duke krijuar kështu një standart të ri për mirëmbajtjen e rrugëve.
Edhe pse nderhyrja në këtë aks ka munguar nga pushteti lokali ,tashmë me përfundimin e punimeve të kësaj rruge ,puna do të shtrihet në të gjitha akset që kërkojnë ndërhyrje .

Vetëm vullneti për të punuar çdo ditë për banorët mund ta transformoj Prrenjasin!

 

AlbaniaUSA