Në kuadër të hartimit të projekt buxhetit dhe Paketës Fiskale 2024, ju ftojmë të bëheni pjesë e konsultimeve publike, si edhe mund të dërgoni sygjerimet dhe rekomandimet sipas adresave përkatëse për më tepër klikoni në linkun 

AlbaniaUSA