NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

 

PËR POZICIONET E PUNËS:

 PSIKOLOG

LOGOPEDIST

 

Në kuadër  të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet  si më poshtë vijon:

PËR POZICIONET E PUNËS:

 PSIKOLOG

LOGOPEDIST

Për më tepër kliko link-un

AlbaniaUSA