Regjistri i Kërkesë / Ankesave
Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë"Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesaDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të KëshillitKaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga KëshilliZbatuar nga EkzekutiviPërgjigjia
1K1Ndihmë financiare28.07.2020Financë04.08.202006.08.2020Jo07.08.202007.08.2020
2K2Dhënie titull nderi08.10.2020Komisioni i arsimit dhe kulturës15.10.202019.10.2020Po12.10.202025.10.2020
3K3Ndihmë financiare28.10.2020Komisioni i Ekonomisë28.10.202001.12.2020Po01.12.202001.12.2020
4K4Ndihmë financiare28.10.2020 prot 3277Komisioni i Ekonomisë28.10.202001.12.2020Po01.12.202001.12.2020
5K5Ndryshim dita e tregut11.02.2021Komisioni i Ekonomisë19.02.202110.03.202110.03.2021
6K6Ndihmë financiare11.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
7K7Ndihmë financiare11.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.02.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
8K8Ndihmë financiare12.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
9K9Ndihmë financiare12.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
10K10Ndihmë financiare16.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
11K11Ndihmë financiare19.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
12K12Ndihmë financiare23.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
13K13Ndihmë financiare24.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03,202110.03.2021
14K14Ndihmë financiare25.02.2021Komisioni i Ekonomisë02.03.202110.03.2021Po02.03.202110.03.2021
15K15Ndihmë financiare16.03.2021Komisioni i Ekonomisë29.03.202129.03.2021Po29.03.202129.03.2021
16K16Ndihmë financiare19.03.2021Komisioni i Ekonomisë29.03.202129.03.2021Po29.03.202129.03.2021
17K17Ndihmë financiare23.03.2021Komisioni i Ekonomisë29.03.202129.03.2021Po29.03.202129.03.2021
18K18Ndihmë financiare 07.05.2021Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.202127.05.2021
19K19Ndihmë financiare 17.05.2021
Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.2021
20K20Ndihmë financiare 17.05.2021
Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.2021
21K21Ndihmë financiare 11.05.2021
Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.2021
22K22Ndihmë financiare 11.05.2021
Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.2021
23K23Ndihmë financiare 12.05.2021Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.2021
24K24Ndihmë financiare 13.05.2021Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.2021
25K25Ndihmë financiare 17.05.2021Komisioni i Ekonomisë25.05.202127.05.2021Po27.05.2021
26K26Ndihmë financiare 19.05.2021Komisioni i Ekonomisë28.07.202127.05.2021Po27.05.2021
27K27Ndarje territoriale 31.05.202128.07.202129.07.2021Jo29.07.2021
28K28Ndihmë financiare 01.07.2021Komisioni i Ekonomisë28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
29K29Ndihmë financiare 02.07.2021Ndihmë financiare 28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
30K30Ndihmë financiare 12.07.2021Ndihmë financiare 28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
31K31Ndihmë financiare 14.07.2021Ndihmë financiare 28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
32K32Ndihmë financiare 16.07.2021Ndihmë financiare 28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
33K33Ndihmë financiare 21.07.2021Ndihmë financiare 28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
34K34Ndihmë financiare 26.07.2021Ndihmë financiare 28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
35K35Ndihmë financiare 26.07.2021Ndihmë financiare 28.07.202129.07.2021Po29.07.2021
36K36Ndihmë financiare 03.08.2021Ndihmë financiare 18.08.202129.207.2021Po20.08.2021
37K37Ndihmë financiare 10.08.2021Ndihmë financiare 18.08.202120.08.2021Po20.08.2021
38K38Ndihmë financiare 13.08.2021Ndihmë financiare 18.08.202120.08.2021Po20.08.2021
39K39Ndihmë financiare 01.03.2022Ndihmë financiare 01.03.202229.03.2022Po31.03.2022
40K40Ndihmë financiare 23.03.2022Ndihmë financiare 23.03.202229.03.2022Po31.03.2022
41K41Ndihmë financiare 23.03.2022Ndihmë financiare 23.03.202229.03.2022Po31.03.2022

AlbaniaUSA