REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

             
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)
Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)
Mbajtja e Mbledhjes

"Data
(d/m/v)"
Mbajtja e Mbledhjes

Vendi
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit
Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit
Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes
Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)
Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur"Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)"
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
https://www.facebook.com/photo?fbid=649939490489318&set=a.447140334102569https://www.facebook.com/photo?fbid=649939490489318&set=a.447140334102569
https://www.bashkiaprrenjas.gov.al/notices/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-prrenjas-date-20-07-2023/https://www.bashkiaprrenjas.gov.al/notices/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-prrenjas-date-20-07-2023/https://fb.watch/mEcF2NuTBR/https://www.bashkiaprrenjas.gov.al/notices/njoftim-per-mbledhjen-e-keshillit-bashkiak-prrenjas-date-20-07-2023/https://fb.watch/mEcF2NuTBR/
https://www.bashkiaprrenjas.gov.al/wp-admin/customize.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bashkiaprrenjas.gov.al%2Fhttps://www.bashkiaprrenjas.gov.al/wp-admin/customize.php?url=https%3A%2F%2Fwww.bashkiaprrenjas.gov.al%2Fhttps://www.bashkiaprrenjas.gov.al/wp-content/uploads/2023/08/njoftim-keshilli-2408.pdf

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

      
"Nr. Mbledhjes
(viti___)"
"Njoftimi
(lidhja për shkarkim)"
Vendi i mbajtjes së takimit
Data e mbajtjes së takimit
"Video
(lidhja)"
"Procesverbali
(lidhja për shkarkim)"
[media animation=”none” image=”843″]
AlbaniaUSA