Regjistri i Peticioneve/Iniciativa Qytetare
Nr.
Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri PeticioninData e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike
(data)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
1P1Rrethimi i këndit sportiv me murë rrethues ose kangjellaBanorë të njësisë administrative Stravaj04.03.202119.03.2021Po29.03.2021JoJo29.03.202520.5.2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
AlbaniaUSA