Konsultim publik në Njësinë Administrative Rrajcë për projekt-buxhetin 2022

📝Vazhduam sot me dëgjesat për projekt-buxhetin 2022, në 📌Njësinë Administrative Rrajcë.
✅Gjatë këtyre dy viteve në këtë njësi nuk kanë munguar investime të rëndësishme në infrastrukturë, shkolla, ujësjellës etj. Gjithashtu Rrajca është pjesë e programit të 100 Fshatrave e cila do të hapë rrugën turizmit, kulturës, zhvillimit ekonomik të zonës.
👉Së bashku me banorët sot diskutuam për shqetësime dhe prioritete të tyre të cilat do të reflektohen në hartimin e buxhetit 2022📊.

Konsultime publik për projekt-buxhetin 2022 në bashkinë Prrenjas

Në kuadrin e konsultimit publik për projekt-buxhetin 2022 është zhvilluar dëgjesë publike me gra dhe vajza të Bashkisë Prrenjas së bashku me Rrjetin “Sot për të Ardhmen” nën nismën “Merr pjesë, Shprehu Vendos” mbështetur nga UN Women.
U prezantuan dhe u diskutuan prioritete dhe angazhime për komunitetin dhe zhvillimin lokal, të cilat ndikojnë drejtpërsërdrejti në përmirësimin e jetës për gratë dhe vajzat, familjen dhe komunitetin.

Konsultime Publike për Projekt-Buxhetin 2022

👉Kemi filluar turin e dëgjesave publike për Projekt-Buxhetin 2022 📝
📍Konsultimet publike kanë filluar me banorët e qytetit Prrenjas për të vazhduar më pas në çdo njësi administrative.
Gjatë këtij takimi është diskutuar me banorë për problematika specifike. Për vitin e ardhshëm shumë punë dhe projekte mbeten për tu zbatuar. Ndërhyrje që kërkojnë investim mbeten sërish në infrastrukturën rrugore; mirëmbajtja e shkollave, kopshteve dhe çerdheve, ofrimi i sa më shumë shërbimeve për grupe në nevojë.
Prioritet tuaja janë detyrë e jona për t’ju shërbyer.
🔊Bëhuni pjesë e dëgjesave duke shprehur opinionin tuaj ose dërgojeni rekomandimet në rrugë elektronike ose postare 📧📥
AlbaniaUSA