Qytetarë të Bashkisë Prrenjas !

Në këtë direktori ju do te gjeni  formularë ose kërkesa të ndryshme të cilat ju udhëzojnë për dokumentacione të caktuara ne sektore te caktuara ose kerkesa/ankesa te kategorive te ndryshme  të Bashkisë Prrenjas ku lehtesisht mund ti shkarkoni dhe ti ridergoni të plotesuara pranë Bashkisë Prrenjas nëpërmjet adresës së emailit : kerkesa@bashkiaprrenjas.gov.al ose ti dergoni me poste në adresën postare të Bashkisë Prrenjas

Modeli i kërkesës

AlbaniaUSA