NJOFTIM PËR VENDE TË LIRA PUNE

PËR POZICIONET E PUNËS:

FIZIOTERAPIST

LOGOPEDIST

PUNONJËS SOCIAL

Në kuadër  të Projektit “Qendër Komunitare për Shërbime ndaj Aftësisë së Kufizuar” në Bashkinë Prrenjas, financuar nga Bashkimi Europian dhe zbatuar nga World Vision në bashkëpunim me bashkinë Prrenjas, lind domosdoshmëria për shpalljen e vendeve të lira të punës për pozicionet  e mësiperme.

Kliko tek Link-u  për më tepër

 

 

AlbaniaUSA