📝Vazhduam sot me dëgjesat për projekt-buxhetin 2022, në 📌Njësinë Administrative Rrajcë.
✅Gjatë këtyre dy viteve në këtë njësi nuk kanë munguar investime të rëndësishme në infrastrukturë, shkolla, ujësjellës etj. Gjithashtu Rrajca është pjesë e programit të 100 Fshatrave e cila do të hapë rrugën turizmit, kulturës, zhvillimit ekonomik të zonës.
👉Së bashku me banorët sot diskutuam për shqetësime dhe prioritete të tyre të cilat do të reflektohen në hartimin e buxhetit 2022📊.
AlbaniaUSA