Ndërhyrjet në rrugët rurale do të jenë edhe në vazhdimësi prioritet i bashkisë me qëllim rritjen e aksesit ndaj shërbimeve bazë,cilësinë dhe lëvizjet e sigurta të banorëve! Me përfundimin e rrugës në Rrajcë -Fushë  mjetet do zhvendosen në rrugët e tjera të dëmtuara ku kërkohet të intervenohet!

#bashkianeprocestransformimi

AlbaniaUSA