Bashkitë e Qarkut Elbasan prezantojnë punën e berë deri më tani në lidhje me kostimin, indikatorët përkatës dhe sfidat e dala.#Workshopi4

#Elbasan #Belsh #Prrenjas #Librazhd #Gramsh Bashki të Forta

#MilieukontaktAlbania
#Bashkiteforta
#BashkiaPrrenjas

 

 

 

 

AlbaniaUSA